rssheader

05/12/2020

Hà Nội: Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế

Vân Anh - 19/09/2020, 09:49 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

UBND TP yêu cầu Sở GD&ĐT và Sở LĐTB&XH chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện tốt công tác BHYT HSSV theo quy định của Luật BHYT; giao chỉ tiêu tỷ lệ HSSV tham gia BHYT cho từng trường và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện BHYT HSSV theo Luật BHYT phải đảm bảo đạt 100% HSSV tham gia. Đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một tiêu chí đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu các phòng GD&ĐT, các trường học trực thuộc.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội Thành phố và các cơ quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình chuyên môn, kỹ thuật, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT thực hiện tốt công tác y tế trường học; triển khai và duy trì các mô hình điểm góp phần nâng cao sức khỏe học sinh và phòng chống bệnh tật trong trường học.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Sở Tài chính hàng năm xây dựng dự toán để đảm bảo mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mua BHYT theo quy định và các đối tượng khó khăn khác được Thành phố hỗ trợ mua thẻ BHYT. Thực hiện chuyển kinh phí ngân sách hỗ trợ mức đóng BHYT của các đối tượng kịp thời theo quy định.

Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM thành phố Hà Nội chỉ đạo Bí thư Đoàn các cấp, Chủ tịch Hội sinh viên các trường phát động các phong trào thi đua và tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề giáo dục, phổ biến pháp luật về BHYT đến 100% học sinh, sinh viên.

Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các trường. Chỉ đạo các cấp bộ đoàn phát huy tinh thần xung kích, tăng cường vận động nguồn lực xã hội hoặc vận động những HSSV có điều kiện hơn để mua, tặng thẻ BHYT cho HSSV mồ côi, hộ cận nghèo, hoàn cảnh còn khó khăn...

UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT hàng năm. Kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoàn thành các chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT, BHXH được HĐND, UBND Thành phố giao.

Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc Công văn số 4122/BGDĐT-GDTC ngày 8/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện chỉ tiêu BHYT học sinh, sinh viên, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm