rssheader

28/10/2020

Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Lào Cai

Nguồn: Văn phòng Chính phủ - 09/03/2017, 23:12 GMT+07 | Thời sự
Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên để thực hiện dự án, công trình theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư nêu tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm