rssheader

25/11/2020

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quốc Ngữ - 25/09/2020, 22:17 GMT+07 | Thời sự
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ dự Đại hội XIII gồm 17 đồng chí. 

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Trần Việt Trường được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy.

Đại hội thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của Đảng bộ TP Cần Thơ đến năm 2025, gồm 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 3 khâu đột phá và 8 nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của TP Cần Thơ giai đoạn 2020 - 2025 bình quân đạt 7,5 - 8,0%/năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 145 - 160 triệu đồng (tương đương 6.200 - 6.800 USD).

Cơ cấu kinh tế đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ chiếm gần 90% trong cơ cấu GRDP. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 10-12,5%/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) đến năm 2025 còn dưới 0,5%...

Để đạt được mục tiêu và phù hợp với sự phát triển trong tình hình mới, Đảng bộ TP Cần Thơ xác định 3 khâu đột phá: Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút nhân tài. Huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng.

Tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm