rssheader

02/12/2020

417 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận

Duy Quan - 22/10/2020, 10:50 GMT+07 | Thời sự
Trong 18 chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 65% là chỉ tiêu chủ yếu.(Ảnh: Duy Quan). Trong 18 chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 65% là chỉ tiêu chủ yếu.(Ảnh: Duy Quan).

Cụ thể, đề cương nêu rõ, mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận phát triển khá của khu vực và cả nước. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động, đa dạng, thuộc nhóm đầu cả nước về phát triển năng lượng sạch; là tỉnh đang phát triển, có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.

Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển, có thu nhập cao và có môi trường sống tốt.

Nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 18 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu như:  Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 10-11%/năm, GRDP bình quân đạt 113-115 triệu đồng/người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 100-105 ngàn tỷ đồng, thu ngân sách đến năm 2025 đạt 6.400-6.500 tỷ đồng, có 75% số xã và 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 65%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng-an ninh hằng năm đạt 70% trở lên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên, hằng năm kết nạp từ 800-900 đảng viên.

Dự kiến Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 – 28/10. Tham dự Đại hội lần thứ XIV có 417 đại biểu, trong đó có 349 đại biểu chính thức.

Đại hội tập trung vào các nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm