rssheader

28/10/2020

330 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII

Đăng Chung - 16/07/2019, 15:10 GMT+07 | Thời sự
Bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thông tin tại buổi giao ban báo chí. Bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thông tin tại buổi giao ban báo chí.

Tại buổi giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà nội tổ chức chiều 16/7, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã thông tin về công tác Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, mục tiêu của Đại hội nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đại hội tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hộ, phòng chống tham nhũng; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hộ, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Đến nay, MTTQ Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội đã tổ chức đại hội với tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện là 1.788 đại biểu. Nhìn chung, công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở, vật chất và phối hợp để tổ chức thành công đại hội.

Công tác nhân sự, quy trình, văn kiện đại hội về cơ bản đã được thực hiện đúng, bảo đảm theo chỉ đạo của Thành ủy và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

"Nét mới đột phá trong công tác nhân sự của Đại hội nhiệm kỳ 2019 -2024, 100% Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp xã trong độ tuổi  là công chức và kiện toàn bổ sung các đồng chí Ủy viên Thường vụ cử giữ chức Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam cùng cấp...", Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội thông tin.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm