Thời gian làm việc,làm thêm không được quá 12giờ/ngày

Thời gian làm việc,làm thêm không được quá 12giờ/ngày

(GD&TD)-Bộ lao động TB & XH vừa ký ban hành Thông tư 33/2011/TT- BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể việc xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hàng năm đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ trong ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp...

T
Tổng số giờ làm việc, làm thêm không quá 12 giờ/ngày (ảnh MH)

Thông tư này áp dụng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng và hợp đồng lao động không xác định thời hạn thuộc các công ty, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Theo Thông tư tổng số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày không được vượt quá quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm. Tổng số giờ tiêu chuẩn làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày, 64 giờ/tuần; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 9 giờ/ngày, 48 giờ/tuần...

Về thời giờ nghỉ ngơi, người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày/tuần. Trong những tháng thời vụ, hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng nếu không được nghỉ hàng tuần thì phải bảo đảm có ít nhất 4 ngày nghỉ/tháng cho người lao động.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2012.

Xuân Hương

Ảnh minh họa.

'Chìa khóa' để làm tốt môn Lịch sử

GD&TĐ - Học sinh nên sơ đồ hoá bằng sơ đồ tư duy, dựa trên kiến thức cơ bản trong quá trình học. Đây chính là “chìa khóa” để làm bài tốt môn Lịch sử...