Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại một số địa phương

V.D - 28/11/2018, 17:00 GMT+7 | Thời sự
Thí điểm sẽ được triển khai tại 100% số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của TP Hà Nội và TPHCMThí điểm sẽ được triển khai tại 100% số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của TP Hà Nội và TPHCM

Cụ thể, việc thí điểm sẽ được triển khai tại 100% số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hà Nội và TPHCM.

Đối với 7 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai, thí điểm tại không quá 25% số đơn vị hành chính cấp huyện thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh và không quá 20% số đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện. Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP.

Thời gian thực hiện thí điểm là 1 năm; thời điểm bắt đầu thực hiện thí điểm sau 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (10/1/2019).

Quyết định nêu rõ, ở cấp huyện, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP là công chức các phòng: Y tế, kinh tế, kinh tế và hạ tầng, NN&PTNT và viên chức trung tâm y tế. Ở cấp xã, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP là công chức văn hóa - xã hội, công chức phụ trách nông nghiệp, kinh tế và viên chức Trạm Y tế.

Ngoài các công chức, viên chức quy định trên, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ yêu cầu quản lý về ATTP của địa phương giao công chức, viên chức khác thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã hoặc công chức, viên chức các đơn vị khác đóng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP sau khi thống nhất với Thủ trưởng cơ quan quản lý công chức, viên chức đó…

Theo quyết định, nội dung thanh tra ATTP gồm thanh tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về ATTP đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành…

Thanh tra việc thực hiện các tiêu chuẩn có liên quan đến ATTP do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm; hoạt động quảng cáo, ghi nhãn đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; hoạt động chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm ATTP; việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về ATTP…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm