Thanh Hóa: Thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa năm 2019

GD&TĐ - UBND huyện Quan Hóa thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa năm 2019 như sau:
Thanh Hóa: Thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư  xây dựng huyện Quan Hóa năm 2019

Thực hiện Công văn số 14538/UBND-THKH ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng số lượng người làm việc theo cơ chế tự chủ tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND huyện Quan Hóa; Công văn số 815-CV/HU ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 01/10/2019 của UBND huyện về kế hoạch xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa năm 2019.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, trong đó:

1.1. Viên chức thực hiện nghiệp vụ Kỹ thuật - Thẩm định: 05 người;

1.2. Viên chức thực hiện nghiệp vụ Kế hoạch- Tài chính- Kế toán: 02 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển dụng (theo mẫu);

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và không trái với quy định của pháp luật.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn riêng

- Vị trí Kỹ thuật - Thẩm định: Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Xây dựng; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng dân dụng.

- Vị trí Kế hoạch - Tài chính - Kế toán: Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán.

2.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển: Mỗi vị trí dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

- Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ đào tạo theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (bản photo công chứng).

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định.

- Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có) có chứng thực của cơ quan, tổ chức cấp có thẩm quyền.

- 04 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại của người dự tuyển.

Lưu ý:

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ghi trong Phiếu dự tuyển của mình; trường hợp khai man những nội dung trong phiếu đăng ký dự tuyển, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

- Đối với thí sinh có nhiều bằng cấp chỉ được lựa chọn và nộp 01 văn bằng đúng chuyên ngành cùng bảng điểm của văn bằng đó để tham gia xét tuyển vào 01 vị trí việc làm phù hợp;

- Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào một vị trí việc làm trong cùng một kỳ tuyển dụng, nếu người dự tuyển vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc hủy kết quả dự tuyển.

- Hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển của thí sinh không trả lại.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 08/11/2019 đến ngày 07/12/2019, trong giờ hành chính.

- Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ UBND huyện Quan Hóa. Địa chỉ: Tầng 1, trụ sở UBND huyện Quan Hóa, Khu I, Thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

5. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

6. Hình thức và nội dung tuyển dụng

6.1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển, gồm:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

6.2. Nội dung phỏng vấn

Nội dung phỏng vấn gồm 2 phần:

- Phần 1: Kiến thức chung về viên chức, vị trí việc làm đăng ký dự tuyển dụng.

- Phần 2: Kiến thức nghiệp vụ, chuyên ngành, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển dụng.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

6.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm kiểm tra sát hạch tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm kiểm tra sát hạch tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm kiểm tra sát hạch tại vòng 2.

6.4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển dụng

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau (không phân biệt loại hình đào tạo, hệ đạo tạo):

+ Có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả phỏng vấn (vòng 2) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả phỏng vấn tại vòng 2 theo quy định.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa thông báo để các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển. Mọi chi tiết xin liên hệ về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ), số điện thoại 02373.875.371 để được giải đáp./.