Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục tại bảo tàng

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định vừa có văn bản gửi các đơn vị thực hiện Kế hoạch giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với Sở GD&ĐT về việc tổ chức các hoạt động giáo dục tại Bảo tàng tỉnh Nam Định.
Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục tại bảo tàng

Trong đó, yêu cầu các đơn vị quán triệt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh liên quan đến đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện…

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, đổi mới hoạt động thư viện và phát trển văn hóa đọc đến cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường.

Phối hợp với Bảo tàng tỉnh Nam Định xây dựng chương trình tham quan trưng bày lịch sử địa phương và các hoạt động giáo dục gắn với di sàn. Việc tổ chức cho học sinh tham quan, thực tập phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao.

Theo kế hoạch phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch - Sở GD&ĐT Nam Định, Bảo tàng sẽ xây dựng kịch bản tổ chức một số trò chơi dân gian truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ, mỗi trò chơi đều có kịch bản cụ thể do hướng dẫn viên Bảo tàng phụ trách, khuyến khích học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo khi tham gia các trò chơi.

Bảo tàng tỉnh cộng tác với các câu lạc bộ, các nghệ nhân dân gian tổ chức trình diễn một số loại hình văn hóa phi vật thể đặc trưng của Nam Định giúp học sinh vừa thưởng thức vừa khám phá những di sản văn hóa truyền thống.

Các hoạt động trải nghiệm, khám phá phải hướng tới những giá trị truyền thống của dân tộc và tạo điều kiện cho học sinh khám phá theo phương châm "Học mà chơi, chơi mà học", khuyến khích tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung kiến thức thực tế cho học sinh hỗ trợ với lý thuyết học ở trường…