Luật Giáo dục 2019

Nghiên cứu để quy định chi tiết hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục

Nghiên cứu để quy định chi tiết hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Tuyên Quang đề nghị bổ sung quy định: Miễn, giảm học phí cho học sinh tham gia đào tạo phân luồng; quy định cụ thể về hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục trên cơ sở phát triển và luật hóa các quy định tại Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong việc thực thi Luật.

Trao quyền tự chủ tuyển sinh cho trường tư thục: Tạo thế bình đẳng

Trao quyền tự chủ tuyển sinh cho trường tư thục: Tạo thế bình đẳng

GD&TĐ - Luật Giáo dục 2019 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2020. Theo đó, trường tư thục hoàn toàn tự chủ về tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, kế hoạch phát triển nhà trường... Tuy nhiên trong lĩnh vực tuyển sinh, việc phân chia tuyển sinh ngoài công lập có một số bất cập, vô tình tạo ra cơ chế xin - cho.

Sẽ quy định chuẩn mực đạo đức nhà giáo cụ thể, phù hợp thực tiễn

Sẽ quy định chuẩn mực đạo đức nhà giáo cụ thể, phù hợp thực tiễn

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Đắk Nông đề nghị khi hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Luật Giáo dục 2019 cần chú trọng quy định chuẩn mực cụ thể, rõ ràng về đạo đức nhà giáo trong cơ chế thị trường hiện nay; trong chương trình giáo dục - đào tạo các cấp cần quan tâm đến nội dung giáo dục đạo đức, nhân cách của thế hệ trẻ cho phù hợp với tình hình mới.