#Trường vùng cao

12 kết quả phù hợp

Chuyển đổi số giúp cho dạy và học thêm hiệu quả.

Trường vùng cao nỗ lực chuyển đổi số

GD&TĐ - Tại Trường THPT số 1 Bắc Hà (Lào Cai) chuyển đổi số được xem như nhiệm vụ trọng tâm nhằm khai phóng tiềm năng, thúc đẩy sự sáng tạo, tính độc lập, chủ động của học sinh giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục.