Sức mạnh của khẩu pháo tí hon nhất thế giới (video)

Sức mạnh của khẩu pháo tí hon nhất thế giới (video)

Tuy rất nhỏ bé nhưng khẩu thần nông thứ 2 này có thể phá hủy chai thủy tinh, bóng đèn huỳnh quang, màn hình máy tính và những quả bóng bay.

Xem video thể hiện sức mạnh của khẩu pháo tí hon:

Phần 1:

Phần 2:

Phương Hà (Theo Gizmodo)