rssheader

15/08/2020

Đủ vắc xin dành cho tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ

Châu Anh - 31/10/2018, 21:52 GMT+07 | Khỏe - Đẹp
Vắc xin ComBE Five (Liquid) phòng 5 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà,viêm gan B, bệnh do Hib) Vắc xin ComBE Five (Liquid) phòng 5 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà,viêm gan B, bệnh do Hib)

Các vắc xin bao gồm: Adacel phòng 3 bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván) do Công ty Sanofi Pasteur Limited (Canada) sản xuất; Vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván hấp phụ (DPT) do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) - Việt Nam sản xuất; Tetraxim phòng 4 bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt) do Công ty Sanofi Pasteùr S.A - Pháp sản xuất; Pentaxim phòng 5 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, bệnh do Hib) do Công ty Sanofi Pasteur S.A (Pháp) sản xuất; ComBE Five (Liquid) phòng 5 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà,viêm gan B, bệnh do Hib), do Công ty Biological E. Limited (Ấn Độ) sản xuất; Diptheria, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B and Haemophilus influenza type b Conjugate Vaccine

Adsorbed phòng 5 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bệnh do Hib) do Công ty Serum Institute ọf India. Pvt7Ltd - Ấn Độ sản xuất; Hexaxim phòng 6 bệnh (bạch hầu, uốn ván, họ gà, viêm gan B, bại liệt, bệnh do Hib) do Công ty Sanof Pasteur S.A (Pháp) sản xuất; Infanrix Hexa phòng 6 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt bệnh do Hib) do Công ty GlaxoSmith Kline Biological S.A (Bỉ) sản xuất.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm