Sinh viên có được miễn nghĩa vụ quân sự?

Cháu hiện là sinh viên Đại học năm thứ hai. Xin luật sư cho biết đang là sinh viên được miễn nghĩa vụ quân sự không? Cháu cảm ơn luật sư.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thứ nhất: Về việc miễn nghĩa vụ quân sự:

Theo quy định tại khoản 2, điều 9 Luật nghĩa vụ quân sự 2012 về các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự:

"2. Những công dân sau đây được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một, con của bệnh binh hạng một;

b) Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ;

c) Một con trai của thương binh hạng hai;

d) Thanh niên xung phong, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều này đã phục vụ từ hai mươi bốn tháng trở lên".

Căn cứ theo quy định trên thì bạn sẽ không thuộc trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự.

Thứ hai: Tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cũng theo khoản 1, điều 9 điều này quy định về các trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự:

"1. Những công dân sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

a) Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;

c) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ;

d) Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong đang làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến làm việc ở những vùng này;

đ) Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp Nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận;

e) Đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định;

g) Đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.

Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ".

Theo như bạn trình bày thì bạn đang là sinh viên đại học hệ chính quy vì vậy theo quy định tại điểm e thì bạn có thể được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong trường hợp này. 

Việc gọi bạn thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể diễn ra hàng năm cho đến khi bạn 25 tuổi và khi không còn căn cứ để tạm hoãn nữa thì bạn sẽ phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ vì đây là nghĩa vụ của công dân nam quy định tại điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự 2012:

"Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi".

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ