Sẽ đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của HS phổ thông

Sẽ đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của HS phổ thông

(GD&TĐ)- Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy định về đánh giá định định kỳ quốc gia kết quả học tập của HS phổ thông.

HS trường THPT Nguyễn Trãi, Thường Tín - Hà Nội. Ảnh: gdtd.vn
HS trường THPT Nguyễn Trãi, Thường Tín - Hà Nội. Ảnh: gdtd.vn

Việc đánh giá nhằm góp phần điều chỉnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và tạo cơ sở thực tiễn cho việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông tiếp theo; xác định những nhân tố tác động đến kết quả học tập nhằm cung cấp thông tin góp phần điều chỉnh các chính sách giáo dục hiện hành, xây dựng những chính sách mới để phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông; tạo cơ sở cho hoạch định chính sách phát triển giáo dục của các địa phương...

Cụ thể, các đánh giá định kỳ quốc gia sẽ được thực hiện ở các khối lớp 5, 9 và 11 trên quy mô toàn quốc. Nội dung đánh giá bao gồm những kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành do Bộ GD&ĐT ban hành. Chu kỳ đánh giá được thực hiện định kỳ 5 năm một lần.

Đối với khối lớp 5, các môn học được đánh giá gồm Toán, Tiếng Việt. Với các khối lớp 9 và 11, gồm môn Toán và môn Ngữ văn. Trong mỗi lần đánh giá có thể thêm một số môn học khác tùy theo mục đích cụ thể của lần đánh giá đó và sẽ được thông báo trong Kế hoạch đánh giá.

Các lần đánh giá định kỳ quốc gia sẽ được thực hiện theo quy trình, trước tiên là thành lập Ban chỉ đạo đánh giá quốc gia, sau đó, xây dựng đề cương tổng thể mỗi lần đánh giá; xây dựng kế hoạch đánh giá; xây dựng cơ sở dữ liệu để chọn mẫu đánh giá; chọn mẫu thử nghiệm và mẫu đánh giá chính thức; thiết kế, thử nghiệm, hoàn thiện, thẩm định các công cụ đánh giá; tập huấn nghiệp vụ; tổ chức triển khai đánh giá chính thức; chấm bài, nhập dữ liệu và làm sạch dữ liệu; xử lý, phân tích dữ liệu; viết báo cáo tổng kết; thẩm định và hoàn thiện báo cáo tổng kết; hội thảo báo cáo kết quả và cuối cùng là thu thập thông tin phản hồi về kết quả đánh giá.

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo và tổ chức hoạt động đánh giá định kì quốc gia; hướng dẫn triển khai đánh giá định kì quốc gia ở các địa phương; quyết định việc sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh và xây dựng các chính sách giáo dục nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông và hướng dẫn phương thức đánh giá kết quả học tập của học sinh cho các địa phương.

Các sở GD&ĐT sẽ có trách nhiệm quản lý và tổ chức hoạt động đánh giá định kì quốc gia ở địa phương theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các nhà trường thực hiện các hoạt động đánh giá; chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ GD&ĐT và các cơ quan chức năng có thẩm quyền về công tác triển khai đánh giá ở địa phương.

Về phía các trường phổ thông sẽ thực hiện các hoạt động đánh giá theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ GD&ĐTvà các cơ quan chức năng có thẩm quyền về công tác triển khai đánh giá ở địa phương.               

Lập Phương

Ảnh minh họa.

'Chìa khóa' để làm tốt môn Lịch sử

GD&TĐ - Học sinh nên sơ đồ hoá bằng sơ đồ tư duy, dựa trên kiến thức cơ bản trong quá trình học. Đây chính là “chìa khóa” để làm bài tốt môn Lịch sử...