Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Sao tôi phải nịnh ông?

30/01/2019, 17:40 GMT+7 | Xả xì trét
Lúc đó ông sẽ nịnh lại tôi

- Tôi giàu anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?

Nhà giàu:

- Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

- Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.

Nhà giàu:

- Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

- Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.

Theo Vnexpress

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm