Quảng Bình: Xây dựng tuyến đê chắn sóng và cảng nhập than tại Hòn La

Quảng Bình: Xây dựng tuyến đê chắn sóng và cảng nhập than tại Hòn La

Đây là dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch bao gồm các hạng mục phục vụ thi công và vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II. Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án là 980 ngày.

Hạng mục cảng nhập than và đê chắn sóng là hạng mục công trình chính của dự án, có quy mô tiếp nhận tàu công suất 100.000 tấn, thiết bị bốc dỡ than có năng suất 3.200 tấn/giờ, mỗi năm cung cấp khoảng 7,2 triệu tấn than để vận hành những nhà máy nhiệt điện cung cấp khoảng 8,4 tỷ Kwh/năm cho hệ thống điện quốc gia.

Với quy mô và tầm quan trọng của dự án, việc hoàn thành đúng tiến độ có ý nghĩa ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cung cấp than chạy thử nghiệm và phát điện các tổ máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2024, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.