#phụ nữ việt nam

17 kết quả phù hợp

Hội Nữ trí thức Việt Nam: Dấu ấn 10 năm

Hội Nữ trí thức Việt Nam: Dấu ấn 10 năm

GD&TĐ - 10 năm với hai nhiệm kỳ, Hội Nữ trí thức Việt Nam (NTTVN) không ngừng kiện toàn bộ máy theo hướng hiệu quả và phù hợp thực tiễn, hoạt động theo phương châm “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”...
Phụ nữ trong vai trò quản lý mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Khuyến nghị phụ nữ đảm nhận các vị trí quản lý

GD&TĐ - Tình trạng thiếu hụt nhân tài có thể được giải quyết bằng cách tuyển dụng và hỗ trợ nhiều phụ nữ hơn đảm nhận các vị trí quản lý. Đây là một khuyến nghị được ILO đưa ra trong một báo cáo mới nhất