#Phong trào thi đua

26 kết quả phù hợp

Học sinh hướng về cội nguồn qua hoạt động làm bánh trôi, bánh chay trong Tết Hàn thực.

Giáo dục đạo đức lối sống: Học đi đôi với hành

GD&TĐ - Để triển khai hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, các nhà trường đã phối kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm gắn liền với giảng dạy như tham quan di tích lịch sử, phát động phong trào quyên góp...