#phòng

429 kết quả phù hợp

IOM và UNICEF sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Chính phủ Việt Nam để triển khai thực hiện các hoạt động dự án.

Tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên

GD&TĐ - Chuyên gia cho rằng, bảo vệ trẻ em cũng chính là cách để gìn giữ tương lai của chính quốc gia của mình. Vì vậy, cần tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên và phòng, chống mua bán người, di cư trái phép.