Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nhà giáo và CBQL

Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nhà giáo và CBQL

(GD&TĐ)-Việc bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) cần phải tiến hành thường xuyên, gắn với thực tiễn; đổi mới phương pháp bồi dưỡng theo hướng tăng cường tính chủ động của người học; có cơ chế phối hợp tốt giữa các cơ sở bồi dưỡng và các nhà trường, các sở GD&ĐT... Đó là những nội dung được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh tại hội nghị liên kết bồi dưỡng nhà giáo và CBQL năm 2013 do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức sáng nay (19/1).

ccxcxx
Hội nghị liên kết bồi dưỡng nhà giáo và CBQL năm 2013. Ảnh: gdtd.vn

Ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của Học viện Quản lý giáo dục nói riêng và của các trường liên kết cũng như các địa phương trong hoạt động bồi dưỡng CBQL góp phần đào tạo được nguồn nhân lực QLGD có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu phát triển GD&ĐT trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đồng thời đề nghị cần tăng số lượng cán bộ thỉnh giảng là các CBQL đang công tác tại các sở GD&ĐT, các nhà trường…. Đây là cách thiết thực để gắn hoạt động bồi dưỡng nhà giáo và CBQLGD với thực tiễn cũng như để phát triển và hoàn thiện chương trình bồi dưỡng.  Thứ trưởng cũng nhấn mạnh cần theo dõi kết quả bồi dưỡng “đến cùng”, xem CBQL được bồi dưỡng làm việc có tốt không chứ không phải chỉ dừng lại ở bài kiểm tra hay bản thu hoạch…

Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định cần thực hiện chủ trương “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục”, trong đó đổi mới thể chế quản lý; tập trung đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng cơ sở hạ tầng là các nội dung then chốt. Thực hiện Nghị định của Thủ tướng Chính phủ số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức; định hướng Chiến lược phát triển GD&ĐT đến năm 2020; Bộ GD&ĐT đã ban hành theo Quyết định 382, thay thế chương trình bồi dưỡng cán bộ QLGD 3481 năm 1997. Bộ GD&ĐT giao cho Học viện Quản lý giáo dục tổ chức triển khai xây dựng chương trình bồi dưỡng cho các đối tượng cán bộ quản lý GD&ĐT.

Theo báo cáo của Học viện Quản lý giáo dục, trong một năm vừa qua, Học viện đã tích cực triển khai biên soạn tài liệu bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo chương trình mới. Theo đó, đã hoàn thành biên soạn song  6 chương trình tài liệu bồi dưỡng trên các tài liệu bảo đảm chất lượng và được nghiệm thu và đánh giá tốt và đưa vào sử dụng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Trong năm 2012, Học viện đã triển khai được 28 lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp học với  1428  học viên là CBQL các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông, PTDTNT, TTGDTX, trường ĐH, CĐ, sở/phòng GD&ĐT. Riêng chương trình bồi dưỡng: Cán bộ quản lý trường TCCN đến cuối năm 2012 mới hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng nên đến tháng 3/2013 mới mở lớp đầu tiên. 100% học viên các lớp bồi dưỡng CBQLGD đã hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ theo quy định.

cxcxcxc
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: gdtd.vn

Bên cạnh nhiệm vụ trên, Học viện Quản lý giáo dục cũng đã  tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên giảng viên ĐH, CĐ với 19 lớp, tổng số 1525 học viên. Riêng Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên trong năm 2012, Học viện chỉ mở được 1 lớp với 30 học viên tại Trường CĐ Sư phạn Thừa Thiên Huế, lý do vì chương trình bồi dưỡng này những năm gần đây rất ít học viên đăng ký học và có nhiều cơ sở được phép mở loại hình bồi dưỡng này...
    
Nếu tính cả các chương trình bồi dưỡng ngắn, trong năm 2012, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức được 58 lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý và chuyên môn thu hút với 3859 học viên tham gia học tập.

Trong năm 2013 Học viện Quản lý giáo dục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phấn đấu năm 2013 đạt 4500 học viên tham gia.

Hiếu Nguyễn