#Ông Thái Văn Thành

59 kết quả phù hợp

Các địa phương tại Nghệ An ưu tiên tuyển dụng giáo viên hợp đồng vào biên chế khi được giao chỉ tiêu.

Nghệ An: Ưu tiên tuyển dụng giáo viên hợp đồng khi được giao chỉ tiêu

GD&TĐ - Việc bổ sung hơn 2.800 định biên ngành Giáo dục giúp Nghệ An từng bước giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng. Sở GD&ĐT tỉnh cũng đề nghị các địa phương ưu tiên giải quyết số giáo viên hợp đồng lâu năm và tuyển dụng giáo viên các môn học mới theo cơ cấu Chương trình GDPT 2018.