Ninh Bình: Chấp hành an toàn giao thông thành tiêu chí đánh giá hạnh kiểm học sinh

GD&TĐ - Để giáo dục ý thức tham gia giao thông, ngăn chặn tình trạng học sinh tụ tập điều khiển phương tiện vi phạm quy định pháp luật, Phòng GD&ĐT thành phố Tam Điệp đã yêu cầu các trường triển khai đồng loạt giải pháp.
Học sinh vi phạm ATGT. Ảnh minh họa/ INT
Học sinh vi phạm ATGT. Ảnh minh họa/ INT

Các nhà trường phải tăng cường công tác giáo dục pháp luật đặc biệt là luật giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm và ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông của học sinh...

Có giải pháp chủ động nắm tình hình, phát hiện, xác định thời gian, phương thức, địa điểm để phối hợp ngăn chặn kịp thời học sinh có thể tham gia các nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện đua, lạng lách, đánh võng hay thực hiện thực hiện các hành vi đi xe bằng 1 bánh, đi dàn hàng trên đường quá tốc độ quy định.

Tổng rà soát, thống kê, phân loại phương tiện học sinh sử dụng đi học; có giải pháp quản lí chặt chẽ đối với học sinh đi học bằng phương tiện xe đạp, xe đạp điện. Yêu cầu các học sinh này cam kết thực hiện nghiêm các quy định ATGT, hạn chế tối đa học sinh gửi xe ngoài khu vực nhà trường.

Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là ý thức tham gia giao thông.

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên hệ với cha mẹ học sinh qua các hình thức: điện thoại, tin nhắn, nhóm Zalo… để tăng cường quản lý, giáo dục, nhắc nhở học sinh, cam kết với nhà trường không để học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi quy định, chưa có giấy phép lái xe…

Xử lí nghiêm học sinh vi phạm quy định về ATGT, đặc biệt đối với học sinh tái phạm, cố tình vi phạm hoặc vi phạm bị cơ quan chức năng phát hiện thông báo về nhà trường...

Phòng GD&ĐT thành phố Tam Điệp yêu cầu các trường học đưa việc chấp hành quy định về trật tự ATGT là một trong các tiêu chí để bình xét thi đua giữa các lớp và đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh từng học kì và cả năm học.

Phòng GD&ĐT căn cứ kết quả thực hiện công tác giáo dục pháp luật, đặc biệt chấp hành quy định về trật tự ATGT là một tiêu chí đánh giá thi đua, xếp loại của tập thể và lãnh đạo các đơn vị trường học.