Những ảnh hài hước trong ngày

GD&TĐ - Nhìn thế mà không phải thế, đi chợ thôi, đêm qua ngủ muộn, anh em tốt, giả chết thành công... là những hình ảnh khiến chúng ta bật cười.
Những ảnh hài hước trong ngày
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 1
 Nhìn thế mà không phải thế
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 2
Đi chợ thôi 
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 3
Do tối qua ngủ muộn thôi mà 
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 4
Anh em tốt 
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 5
 Không dám nhìn vào đôi mắt ấy
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 6
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 7
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 8
Giả chết thành công