Ngành Giáo dục hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các Sở GD&ĐT, các nhà trường chủ động triển khai kịp thời các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2015.
Ngành Giáo dục hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước

Theo đó, đề nghị các đơn vị phát động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân (2/7) trong các cơ sở giáo dục.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước như mít tinh, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về nhà tiêu hợp vệ sinh,... 

Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân (2/7) tại các cơ sở giáo dục.

Tăng cường đưa tin, bài viết hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước trên các kênh thông tin của nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục;

Tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường học và nơi công cộng, lên án hành vi phóng uế bừa bãi làm ô nhiễm môi trường;

Giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Phát động các phong trào học sinh, sinh viên tích cực tham gia hoạt động vệ sinh và nâng cao sức khỏe trong trường học như “Nhà tiêu hợp vệ sinh”, “Rửa tay bằng xà phòng”, “Đảm bảo nước rửa tay, nước uống sạch trong nhà trường”.

Giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện tốt các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường theo lời dạy của Bác Hồ “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”.

Thường xuyên thực hiện vệ sinh môi trường trong trường học; Đặc biệt là các công trình cấp nước, công trình vệ sinh: Làm tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải,... trong và ngoài nhà trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh.

Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh theo đúng quy định của pháp luật. 

Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh trong nhà trường.