Lưu ý riêng đăng ký dự thi THPT quốc gia tại Đồng Tháp

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã có hướng dẫn các đơn vị đăng ký dự thi, chuẩn bị cho việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia 2015.
Lưu ý riêng đăng ký dự thi THPT quốc gia tại Đồng Tháp

Theo đó, danh mục mã tỉnh, huyện và 8 xã biên giới của tỉnh Đồng Tháp đã được công bố.

Đối với những danh mục mã huyện, mã xã, mã trường ngoài tỉnh Đồng Tháp, cán bộ phụ trách phần mềm quản lý thi tại đơn vị đăng ký dự thi phải tra cứu trên phần mềm để thông tin cho thí sinh và hướng dẫn thí sinh ghi vào hồ sơ đăng ký dự thi.

Sở GD&ĐT đồng thời lưu ý phần ghi vào mục “Số hồ sơ” trên phiếu đăng ký dự thi của thí sinh như sau:

Mục “Số hồ sơ” là số thứ tự hồ sơ của đơn vị đăng ký dự thi. Số thứ tự này được đánh dấu theo thứ tự liên tục từ nhỏ đến lớn, từ số 1 đến số cuối cùng hồ sơ đăng ký dự thi của đơn vị.

Nơi nhận hồ sơ đăng ký dự thi sẽ ghi số này vào ô “Số hồ sơ” của Phiếu đăng ký của học sinh, căn cứ vào số đã ghi trên Phiếu đăng ký dự thi để nhập vào ô “Số hồ sơ” trên phần mềm quản lý thi.

Sở này cũng cho biết, hiện tại, do Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp TPHT Sở đã in xong. Tuy nhiên, trên phiếu này, gạch đầu dòng hàng thứ 2 của khoản 11 chỉ ghi được 1 nội dung, do vậy, đối với những học sinh có đạt giải cả 2 nội dung thì ghi bổ sung vào cuối khoản 11 của phiếu (ghi rõ: đạt giải... môn gì, điểm cộng...)