#Lục Yên

20 kết quả phù hợp

Một buổi lên lớp của thầy, trò dạy tiếng Nôm Dao ở huyện Lục Yên, Yên Bái

Yên Bái: Học chữ Nôm Dao, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Ngày càng nhiều những lớp học đặc biệt đang hình thành ở Yên Bái. Học viên bất kể độ tuổi. Họ đến đây theo học tiếng Nôm Dao chỉ với chung mong muốn là biết đọc, biết viết như thể giữ lấy “hồn cốt” của dân tộc mình.
Công an xã Tân Phượng tuyên truyền, vận động nhân dân không mê tín, dị đoan.

Lục Yên (Yên Bái): Rước họa vì cúng giải hạn… hàn long mạch

GD&TĐ -Con đi làm ăn xa, không liên lạc được, nghe “thầy phán” là “động long mạch” nên phải cúng. Có trường hợp “thầy” nói: “có hạn lớn” cần phải “giải”. Thế là kéo nhau đi mời “thầy” về cúng. Không ít người ở huyện vùng cao Lục Yên (Yên Bái) đã phải dồn tiền để “giải hạn”, song “tiền mất” mà “tật” thì vẫn mang.