Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/7/2019

Minh Phong - 19/11/2018, 15:45 GMT+7 | Thời sự
Kết quả biểu quyếtKết quả biểu quyết

Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, tại Điều 3 của Luật quy định: Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Cảnh sát biển Việt Nam có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam; quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế theo thẩm quyền.

Luật cũng quy định Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện quyền truy đuổi tàu thuyền trên biển trong các trường hợp sau đây: Vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển; Không chấp hành tín hiệu, hiệu lệnh dừng tàu thuyền của Cảnh sát biển Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này; Thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động truy đuổi; Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Phạm vi, thẩm quyền và trình tự truy đuổi tàu thuyền trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

>>> XEM CHI TIẾT LUẬT CẢNH SÁT BIỂN TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm