#lựa chọn SGK

21 kết quả phù hợp

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương chủ động việc cung ứng SGK lớp 1, lớp 2, lớp 6.

Bảo đảm sách giáo khoa cho vùng dịch

GD&TĐ - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ động việc cung ứng SGK lớp 1, lớp 2, lớp 6. Nhiều nơi SGK đã về đến trường học và trao kịp thời cho học sinh.