#lớp 6

69 kết quả phù hợp

Thầy Nguyễn Đức Hùng, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Điện Biên Đông trong giờ dạy.

Những người mở lối

GD&TĐ - Những thầy cô giáo đảm nhiệm dạy học lớp 1, lớp 6 và năm học tới là lớp 10 là đội ngũ tiên phong trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.