Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh
Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh
Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh
Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh
Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh
Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh
Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh
Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh
Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh
Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh
Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh
Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh

Liverpool thắng đậm, ‘cắt đuôi’ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh

GD&TĐ - Liverpool thắng ngược Luton 4-1 trong trận đấu sớm vòng 26 để tiếp tục giữ vững đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?