Làm tròn điểm và phúc khảo bài thi thế nào?

Thí sinh Tạ Tuấn Anh (ttanh23@g...) hỏi: Quy định về việc làm tròn điểm và phúc khảo bài thi năm nay như thế nào?
Làm tròn điểm và phúc khảo bài thi thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Quy chế thi THPT Quốc gia quy định, bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25; không quy tròn điểm.

Về phúc khảo bài thi, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi (chậm nhất ngày 30/7) nhận đơn phúc khảo của thí sinh.

Các Hội đồng thi tổ chức phúc khảo bài thi hoàn thành trước ngày 8/8/2016. Việc làm tròn điểm trong quá trình chấm phúc khảo (nếu có), được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Theo Chinhphu.vn