Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Y tế

Minh Phong - 13/11/2018, 16:54 GMT+7 | Kết nối
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam và bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công  đoàn Y tế ký kết chương trình phối hợp hoạt động Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam và bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Theo chương trình ký kết, hai bên sẽ phối hợp thực hiện 5 nội dung trọng tâm.

Thư nhất: Nâng cao vai trò tổ chức công đoàn trong các trường đại học Khối Y dược.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mỗi ngành, mỗi bên triển khai tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) các văn bản pháp luật có liên quan đến ngành; các văn bản về chế độ, chính sách liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của CBCCVCNLĐ của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hai bên thống nhất tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương đổi mới giáo dục, đào tạo theo NQ 29, tạo sự đồng thuận trong ngành và xã hội; giúp đội ngũ cán bộ giảng viên, đoàn viên công đoàn nhận thức đúng đắn về cơ hội, thách thức, khó khăn trong điều kiện hiện nay để tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển đơn vị;

Đồng thời động viên khuyến khích xây dựng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo và đạo đức ngành y; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo, nguời lao động; triển khai bộ quy tắc văn hóa ứng xử trong trường học; xây dựng nhà trường dân chủ, văn minh;

Chỉ đạo Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trong điều kiện tự chủ trường học; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến.

Công đoàn chủ động phối hợp cùng với chuyên môn bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn để duy trì nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường; động viên CBCCVCNLĐ phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Thứ hai: Chăm sóc sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục chăm sóc sức khỏe của CBCCVCNLĐ theo hướng tiếp cận nâng cao sức khỏe; làm tốt công tác theo dõi sức khỏe của cán bộ, giáo viên và người lao động.

Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đối với CBCCVCNLĐ, cán bộ công đoàn các trường học của khối đào tạo Y dược.

Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động như: Tổ chức các đợt khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, hỗ trợ kịp thời các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai bão lũ…

Hằng năm tổ chức ít nhất 1 chương trình khám sức khỏe và tư vấn phát thuốc miễn phí cho giáo viên công tác ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc ngành Giáo dục.

 Nhân dịp này, nhiều đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ ba: Phối hợp các hoạt động của khối thi đua, trao đổi kinh nghiệm của Công đoàn ngành.

Hai bên tích cực phối hợp, trao đổi thống nhất các nội dung, chương trình kế hoạch ký kết Quy chế phối hợp với Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố; tham gia các phong trào và hoạt động chung trong khối thi đua.

Thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực hoạt động công đoàn cũng như trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; Phối hợp tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham gia hội nghị, hội thảo…nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn tại các Trường Đại học, cao đẳng khối Y dược.

Thứ tư: Phối hợp các hoạt động thi đua - khen thưởng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình các bên triển khai công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua theo đặc thù ngành nghề đối với đoàn viên công đoàn và người lao động khối đào tạo đảm bảo phù hợp; phối hợp với Bộ chủ quản chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành tổ chức.

Trong quá trình triển khai một số nội dung thi đua, khen thưởng CBCCVCNLĐ khối trường học, hai bên có thể xem xét các hình thức khen thưởng phù hợp theo đặc thù ngành nghề đảm bảo đúng quy định.

Thứ năm: Công tác thông tin hai chiều

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, hai bên thông tin cho nhau biết chương trình công tác, chủ trương lớn, chính sách đặc thù của ngành, các số liệu báo cáo theo dõi đoàn viên công đoàn.

Định kỳ vào dịp sơ kết học kỳ I và tổng kết năm học, hai bên gửi báo cáo về hoạt động công đoàn khối trường học để cùng theo dõi, nắm bắt tình hình.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm