rssheader

21/04/2021

Hải Dương xét nghiệm mẫu gộp SARS-CoV-2 cho lái xe và học sinh sinh viên

Phạm Hiền - 05/03/2021, 11:09 GMT+07 | Kinh tế - Xã hội
Học sinh, sinh viên xếp hàng chờ đến lượt lấy mẫu ở Nhà văn hoá Xứ Đông. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Dương Học sinh, sinh viên xếp hàng chờ đến lượt lấy mẫu ở Nhà văn hoá Xứ Đông. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Dương

Theo Cổng thông tin điện tử Hải Dương, để giảm chi phí cho người lái xe và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh về xét nghiệm SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh hướng dẫn xét nghiệm mẫu gộp như sau:

Đối tượng là người lái xe, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh (được qui định tại Thông báo số 519/TB-BCĐ ngày 21/2/2021 và Công văn số 593-BCĐ- PCD ngày 2-3-2021) được xét nghiệm mẫu gộp kể từ ngày 5/3/2021.

Yêu cầu các đối tượng đến xét nghiệm chuẩn bị sẵn các giấy tờ tuỷ thân cần thiết; thực hiện nghiêm các qui định về phòng chống dịch, khuyến khích các đối tượng trên tự tìm nhóm để gộp mẫu xét nghiệm (tối đa năm người một nhóm).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xét nghiệm và trả lời kết quả trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận mẫu (trừ các trường hợp đặc biệt). Nếu xét nghiệm mẫu gộp vẫn trả kết quả riêng cho từng công dân.

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 554/TB-BCĐ ngày 25/2/2021 và Công văn số 593/BCĐ-PCD ngày 2/3/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương

Yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện ngay các nội dung trên.

Việc xét nghiệm mẫu gộp SARS-CoV-2 cho lái xe và học sinh sinh viên được triển khai từ hôm nay (5/3).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm