Kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
Kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Cụ thể, Trung tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Nguyễn Minh Hồng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.