rssheader

28/02/2021

Ra mắt Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống

Hải Bình - 18/11/2019, 11:32 GMT+07 | Kết nối
Ra mắt Ban lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống. Ra mắt Ban lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống.

Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Khoa học An ninh nhiệm kỳ 2009-2014, 2014-2019, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an đã được mời làm Giám đốc Trung tâm.

PGS.TS Hoàng Đình Phi, Chủ nhiệm Khoa Quản trị và Kinh doanh và Đại tá PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Phó Giám đốc đốc Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm được giao trách nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm.

Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống tập trung nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng, kiến thức mới về quản lý - quản trị đảng, quản lý - quản trị chính quyền, quản lý - quản trị các đoàn thể xã hội, quản lý - quản trị doanh nghiệp, quản lý - quản trị cho các đơn vị lực lượng vũ trang công an nhân dân, quân đội nhân dân cho các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Đồng thời, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng, kiến thức mới về quản trị an ninh phi truyền thống cho các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trên các lĩnh vực: Quản trị an ninh xã hội, quản trị an ninh gia đình, quản trị an ninh kinh tế, quản trị an ninh y tế, quản trị an ninh tài nguyên môi trường, quản trị an ninh du lịch;

Đồng thời, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng, kiến thức mới về quản trị an toàn giao thông, quản trị an ninh đô thị, quản trị an ninh mạng, quản trị an ninh biển, quản trị an ninh biên giới, quản trị an ninh hàng không, quản trị an ninh trường học, quản trị an ninh báo chí - truyền thông, quản trị an ninh ngoại giao, quản trị an ninh quân sự, quản trị an ninh tôn giáo, quản trị phòng chống tội phạm, quản trị phòng chống thiên tai,…

Trung tâm đồng thời thực hiện hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức quốc tế về quản lý, quản trị xã hội và quản lý, quản trị các lĩnh vực, quản trị an ninh phi truyền thống, tham gia Hiệp hội NTS- ASIA hiện đang có 31 Trung tâm, viện nghiên cứu thành viên của các nước Châu Á. Tham gia đào tạo Chương trình Thạc sỹ Quản trị An ninh phi truyền thống và các chương trình đào tạo khác của Khoa Quản trị và Kinh doanh và ĐHQG Hà Nội.

Ngoài ra, Trung tâm cũng sẽ thành lập và xuất bản Tạp chí Quản trị An ninh phi truyền thống. Dự kiến sẽ liên kết với các đối tác nước ngoài để đạt tiêu chuẩn ISI hoặc Scopus phục vụ đào tạo sau đại học, xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Trước mắt Trung tâm này sẽ tập trung vào nghiên cứu, giải quyết các vấn đề quản trị an ninh kinh tế, quản trị an ninh doanh nghiệp, quản trị an ninh môi trường, quản trị an ninh trường học. Chuẩn bị cho thành lập Diễn đàn An ninh phi truyền thống Việt Nam trong năm 2020 Việt Nam đảm nhận Chủ tịch ASEAN.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm