rssheader

22/10/2020

Quy định số lớp/trường với trường chuẩn quốc gia

Hải Bình - 28/08/2019, 14:13 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

“Trường có không quá 30 lớp thì mới đảm bảo trường tiểu học đạt mức độ 2” - là không phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Vì vậy, cử tri kiến nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu sửa đổi lại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trong quá trình xây dựng Thông tư 17, Bộ GD&ĐT đã tuân thủ theo quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đã tổ chức nghiên cứu các văn bản liên quan, trong đó quán triệt tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 “...Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học một cách hợp lý; thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của vùng, miền, địa phương...”.

Để bảo đảm phù hợp với thực tiễn, Bộ GD&ĐT đã tiến hành khảo sát thực tế tại các địa phương để cân nhắc các nội dung đưa vào bộ tiêu chuẩn đánh giá. Theo đó, ở mức 1 của bộ tiêu chuẩn (mức đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1) chưa quy định về số lớp trong nhà trường. Đối với mức 2 mới đưa vào quy định “trường có không quá 30 lớp” (mức đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2). Đối với một trường tiểu học, quy mô không quá 30 lớp là phù hợp với hiệu quả đầu tư, năng lực, trình độ quản lý và bảo đảm được mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng các hoạt động dạy và học của nhà trường ở hầu hết các địa phương trên cả nước.

Theo tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW “...Đối với giáo dục mầm non, phổ thông: Sắp xếp, tổ chức lại gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học, THCS, THPT) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, địa bàn cụ thể...”.

Khi các trường tiểu học, THCS, THPT không được sáp nhập để hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học, thì trường có nhiều cấp học này sẽ không phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT mà sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Theo đó, quy định đối với mức 2 không còn là “trường không quá 30 lớp” mà là “trường không quá 45 lớp”. Đây là quy mô phù hợp và được nhiều địa phương ủng hộ.

Bộ GD&ĐT đang chỉ đạo các sở GD&ĐT tổ chức triển khai đánh giá theo các quy định mới ban hành về kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Trong quá trình thực hiện, Bộ sẽ ghi nhận những ý kiến góp ý từ các địa phương và các bên liên quan để nghiên cứu, đánh giá và xem xét bổ sung, điều chỉnh văn bản vào thời điểm thích hợp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm