rssheader

20/10/2020

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

21/07/2020, 16:42 GMT+07 | Kết nối
Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2020 sẽ được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Qua đó, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội về ưu đãi người có công với cách mạng. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội chăm sóc người có công với cách mạng và thân nhân.

Các hoạt động tri ân

Một số nội dung quan trọng được thực hiện trong thời gian tới bao gồm:

Hoàn thiện Dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi), trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào tháng 8/2020 theo chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức lúc 7h30 ngày 27/7/2020. Với sự tham gia của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương theo quy định.

Chương trình "Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020", được tổ chức tại Hà Nam và TP Hà Nội, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23 – 25/7/2020, với sự tham gia của 350 bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại tỉnh Quảng Nam, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ chủ trì và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 73 gia đình liệt sĩ đại diện cho thân nhân các liệt sĩ được xác nhận thông qua công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng...

Tôn vinh người có công tại địa phương

Tại các địa phương, chủ động tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tôn vinh gia đình người có công với cách mạng, nhất là tổ chức gặp mặt tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống tại địa phương;

Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống lịch sử, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Chỉ đạo tổ chức việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nhất là các mục tiêu theo Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm giúp gia đình có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Tiếp tục thực hiện việc rà phá bom mìn; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

Hoàn thành chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; địa phương không còn thành viên hộ người có công thuộc diện hộ nghèo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm