rssheader

11/05/2021

Nhân viên y tế học đường có được hưởng phụ cấp thu hút?

Sỹ Điền - 26/10/2018, 13:48 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

* Trả lời: Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2012 của Chính phủ quy định: Về mức phụ cấp ưu đãi như sau: Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 5 Điều này), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại các cơ quan, đơn vị, trường học thì được thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng”.

Như vậy, trường hợp của bạn thuộc đối tượng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo quy định hiện hành nêu trên.

Còn về phụ cấp thu hút, theo Điều 4 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau: Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn đủ điều kiện được hưởng phụ cấp thu hút. 

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm