rssheader

24/07/2021

Học sinh TPHCM thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình

Tiến Vượng - 01/12/2020, 05:38 GMT+07 | Kết nối
Đại diện lãnh đạo UBND quận 1 TPHCM cùng Ban tổ chức tặng cây xanh cho các trường. Đại diện lãnh đạo UBND quận 1 TPHCM cùng Ban tổ chức tặng cây xanh cho các trường.

Sự kiện được thực hiện theo kế hoạch của UBND quận 1 về tổ chức Chương trình Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình năm 2020. 

Mục tiêu của chương trình là nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về tác hại của chất thải nguy hại, đặc biệt là chất thải nguy hại hộ gia đình đối với sức khỏe cũng như môi trường xung quanh; xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên trong trường học; từng bước hình thành thói quen phân loại và thải bỏ đúng CTNH HGĐ.

Theo bà Châu Phụng Chi - Phó trưởng Phòng TN&MT quận 1 cho biết, Chương trình Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình được triển khai thực hiện từ năm 2015 trong khu vực dân cư, được triển khai nhân rộng trong khu vực trường học từ năm 2018, đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tổ chức 7 lớp tập huấn cho 879 người thuộc lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt của UBND 10 phường và các trường TH, THCS trên địa bàn. Phát hành 924 Poster tuyên truyền để dán tại bản tin các khu phố, tổ dân phố, khu vực công cộng, các trường học.

Phát hành 63.300 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn cách nhận biết chất thải nguy hại hộ gia đình cho các hộ dân, người dân, cán bộ công chức và học sinh trên địa bàn quận 1.  Treo 199 băng rôn tuyên truyền tại các điểm thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình, trường học, nơi công cộng.

Tổ chức 7 đợt thu gom với 54 ngày công, kết quả chương trình đã thu được  1.416,3 kg chất thải nguy hại hộ gia đình (các loại bóng đèn, pin, acquy…) phát sinh tại các hộ dân và trường học trên địa bàn quận 1.

Học sinh Trường THCS Võ Trường Toản hào hứng tham gia ngày hội.

Năm 2020 Chương trình tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình tiếp tục được triển khai thực hiện khu vực dân cư và tại các trường TH, THCS trên địa bàn quận từ ngày 16/11 đến 28/11.

Theo đó, kết quả ghi nhận như sau: Tổ chức 1 lớp tập huấn cho 160 người thuộc lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt của UBND 10 phường và 25 trường TH, THCS trên địa bàn quận 1. Phát hành 378 Poster tuyên truyền để dán tại bản tin các khu phố, tổ dân phố, khu vực công cộng, các trường học.

Phát hành 12.600 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn cách nhận biết chất thải nguy hại hộ gia đình cho các hộ dân, người dân, cán bộ công chức và học sinh trên địa bàn quận 1.  Treo 74 băng rôn tuyên truyền tại các điểm thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình, trường học, nơi công cộng.

Tổ chức 1 đợt thu gom với 12 ngày công, kết quả chương trình đã thu được  380,4 kg chất thải nguy hại hộ gia đình (186,7 kg bóng đèn, 90,2 kg pin, 103,5 kg chai lọ) phát sinh. Trong đó, khu vực trường học 164,9kg (bóng đèn 38,7; pin 79,2; chai lọ 47), khu vực Dân cư 215,5kg (bóng đèn 148; pin 11; chai lọ 56,5).

Bà Châu Phụng Chi cho biết thêm, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau: Thời gian thực hiện thu gom ngắn (14 ngày). Thói quen phân loại và thải bỏ đúng quy định chưa được duy trì. Hiệu ứng lan tỏa còn thấp.

Do đó, để nâng cao hiệu quả của chương trình tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình, trong thời gian tới, Phòng TN&MT Quận sẽ tham mưu UBND Quận 1 tiếp tục: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước” gắn với Phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Thực hiện thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình xuyên suốt và liên tục nhằm nâng cao hiệu quả thu gom và duy trì thói quen, nâng cao nhận thức của người dân về rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa và rác thải nguy hại, từng bước thay đổi hành vi, tạo thói quen không xả rác, góp phần xây dựng quận 1 trở thành đô thị thông minh “An toàn - Văn minh - Phát triển - Nghĩa tình”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm