rssheader

19/09/2021

Hạn chế tối đa việc bố trí giáo viên trực trường trong thời gian nghỉ hè

Hiếu Nguyễn - 10/06/2019, 16:40 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Văn bản này gửi Sở GD&ĐT Khánh Hòa liên quan đến bài viết của thầy giáo Nguyễn Văn Lực – giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa về việc một số cơ sở giáo dục bố trí giáo viên trực trường vào thời gian nghỉ hè.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT Khánh Hòa rà soát lại nội dung phản ánh của giáo viên, đồng thời chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ làm việc của giáo viên, cụ thể:

Thời gian làm nghỉ hè của giáo viên mầm non là 8 tuần (quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc với giáo viên mầm non), giáo viên phổ thông là 2 tháng (quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐ).

Nếu trường hợp nhà trường bố trí giáo viên trực trường vào thời gian nghỉ hè để thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định thì cần có kế hoạch cụ thể và bố trí cho giáo viên nghỉ bù hoặc thực hiện chi trả tiền làm thêm giờ theo quy định hiện hành.

Văn bản này cũng ghi rõ: Trong thời gian hè, các vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục (trừ giáo viên trực tiếp giảng dạy) vẫn làm việc bình thường; vì vậy cần hạn chế tối đa việc bố trí giáo viên trực trường trong thời gian nghỉ hè để đảm bảo quyền lợi của giáo viên cũng như tiết kiệm kinh phí chi trả tiền làm thêm giờ.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm