rssheader

19/09/2020

Hà Nội: Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

16/04/2020, 21:47 GMT+07 | Kết nối
Hà Nội: Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các Phòng GD&ĐT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên và các trường trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp cấp bách về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo Thành phố triển khai.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống văn hóa cho HSSV gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch của Sở về thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại bạo lực học đường; Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; Thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo; Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và thực hiện Quy định Quy tắc ứng xử trong trường học.

Tổng kết Đề án “Tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” (Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015) và đề xuất chương trình, kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

Phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lí, nhà giáo về đạo đức, lối sống, không dạy thêm, học thêm trái quy định; phải gương mẫu, yêu thương học sinh, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

Triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

Tăng cường kiểm tra, giám sát nền nếp, kỉ cương trường học và việc thực hiện các quy định về chuẩn mực đạo đức nhà giáo; công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV. Tổ chức tuyên dương và khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân làm tốt.

Đối với các trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống, các cơ sở giáo dục cần xử lí nghiêm minh, kịp thời theo đúng quy định và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm, báo cáo kết quả giải quyết về Sở GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm