rssheader

31/10/2020

Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ khó khăn do Covid-19

13/05/2020, 11:10 GMT+07 | Kết nối
Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ khó khăn do Covid-19

Quyết định này quy định các nhóm đối tượng được thụ hưởng gói an sinh xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, và hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ cụ thể:

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Doanh nghiệp phải lập, hoàn thiện hồ sơ và lấy xác nhận của công đoàn cơ sở, cơ quan bảo hiểm xã hội. Sau đó, UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở sẽ thẩm định và phê duyệt. Trong 03 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Sau khi ban hành quyết định, Chủ tịch UBND cấp huyện giao Phòng LĐ-TB&XH tổ chức chi trả cho doanh nghiệp trong vòng 02 ngày. Trong 05 ngày, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả cho người lao động.

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh lập hồ sơ đề nghị gửi UBND cấp xã, kèm thông báo nộp thuế, thời gian gửi hồ sơ chậm nhất là ngày 15/7. Trong 05 ngày, UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận, niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã trong 02 ngày. Sau 04 ngày, các cơ quan chức năng của UBND cấp huyện thẩm định và Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt. UBND cấp xã chi trả cho hộ kinh doanh cá thể trong vòng 03 ngày.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động gửi hồ sơ đến UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp. UBND cấp xã sẽ thành lập hội đồng xét duyệt. Hội đồng này gồm đại diện UBND cấp xã, các thành viên khác gồm: công chức lao động, thương binh và xã hội; đại diện MTTQ, Công an, tổ dân phố… Hội đồng này sẽ rà soát và xác nhận. Thời gian gửi hồ sơ chậm nhất là ngày 30/7. Sau đó, danh sách người lao động đủ điều kiện sẽ được chuyển lên UBND cấp huyện. UBND cấp huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban liên quan và phê duyệt.

Đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm cũng thực hiện thủ tục, trình tự tương tự như trên. Tuy nhiên, thời gian gửi hồ sơ chậm nhất là ngày 15/7.

Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động

Người sử dụng lao động lập hồ sơ, có xác nhận của công đoàn cơ sở. Sau đó, gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh để cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt. Thời hạn gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất là ngày 5/7.

UBND TP Hà Nội giao thời hạn cụ thể để UBND các quận, huyện, thị xã giải quyết hồ sơ và thực hiện chi trả. Đối với kinh phí ngân sách hỗ trợ tiếp, các quận, huyện thị xã chủ động tạm sử dụng ngân sách của quận, huyện, thị xã để kịp thời chi trả cho đối tượng thụ hưởng.

Kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được huy động từ nguồn tài chính của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Thủ đô. Người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc với người lao động.

Giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố, Cục Thuế, Ngân hành Nhà nước chi nhánh Hà Nội… thực hiện việc chi trả bảo đảm theo quy định pháp luật, đúng đối tượng.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm