rssheader

25/01/2021

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

GD&TĐ - 10/04/2019, 08:00 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Trả lời: Nội dung bạn quan tâm chúng tôi xin được tư vấn như sau: Theo Điều Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện”; trong đó phương thức đóng BHXH theo Khoản 2 Điều 87 của Luật BHXH được quy định như sau:

Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Đóng hằng tháng; Đóng 3 tháng một lần; Đóng 6 tháng một lần; Đóng 12 tháng một lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều này cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, do đó trường hợp của bạn không được đóng BHXH luôn một lần cho đủ thời gian 20 năm để hưởng lương hưu.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: [email protected]

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm