rssheader

19/09/2021

Dạy thực hành tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Sỹ Điền - 30/07/2015, 10:44 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

* Trả lời:

Tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, quy định đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là: Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15).

Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập thì không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

Căn cứ vào quy định trên và theo thư bạn viết, hiện đang hưởng lương theo mã ngạch 01003. Vì thế trường hợp của bạn sẽ được áp dụng như sau:

Thứ nhất: Nếu như bạn tham gia hướng dẫn thực hành tại Trung tâm dạy nghề thì bạn đủ điều kiện được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2010/NĐ-CP.

Thứ hai: Nếu bạn chỉ tham giảng dạy lý thuyết không trực tiếp hướng dẫn thực hành thì bạn sẽ không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2010/NĐ-CP.

Thứ ba: Trường hợp nếu bạn không tham gia giảng dạy lý thuyết hay hướng dẫn thực hành tại Trung tâm dạy nghề thì bạn cũng không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2010/NĐ-CP.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm