rssheader

24/09/2020

Công bố danh mục chuyên ngành và tạp chí khoa học uy tín ngành Khoa học quân sự

Hải Bình - 06/09/2020, 13:09 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, danh mục các chuyên ngành gồm: Chiến lược quốc phòng; Chiến lược quân sự; Nghệ thuật chiến dịch; Chiến thuật; Lịch sử nghệ thuật quân sự; Hậu cần quân sự; Chỉ huy, quản lý kỹ thuật; Tình báo quân sự; Quản lý biên giới và cửa khẩu; Công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang.

Danh mục tạp chí uy tín gồm:

Số

TT

Tên tạp chí

Chỉ số

ISSN

Loại

Cơ quan
xuất bản

1

Quốc phòng toàn dân

0866-7527

Tạp chí

Bộ Quốc phòng

2

Khoa học Quân sự

1859-0101

Tạp chí

Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng

3

Nghệ thuật quân sự

Việt Nam

1859-0454

Tạp chí

Học viện Quốc phòng

4

Quân sự Quốc phòng

2615-983X

Tạp chí

Bộ Tổng tham mưu

5

Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch

1859-4166

Tạp chí

Học viện Lục quân

6

Giáo dục Lý luận chính trị quân sự

1859-056X

Tạp chí

Học viện Chính trị

7

Nghiên cứu khoa học Hậu cần quân sự

1859-1337

Tạp chí

Học viện Hậu cần

8

Khoa học và Huấn luyện Hải quân

1859-3763

Tạp chí

Học viện Hải quân

9

Khoa học, Giáo dục Phòng không - Không quân

1859-3569

Tạp chí

Học viện Phòng không - Không quân

10

Khoa học giáo dục

Biên phòng

1859-2813

Tạp chí

Học viện Biên phòng

11

Khoa học Tình báo

quốc phòng

1859-4484

Tạp chí

Học viện Khoa học Quân sự

12

Khoa học và Kỹ thuật

1859-0209

Tạp chí

Học viện Kỹ thuật Quân sự

  1. Danh mục nhà xuất bản uy tín: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm