rssheader

20/10/2020

Cách xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn

Sỹ Điền - 01/06/2017, 06:13 GMT+07 | Kết nối
Cách xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn

Tuy nhiên, tiêu chuẩn cấp trên phân bổ thì trường tôi chỉ có 2 giáo viên được nâng lương trước thời hạn. Vậy trong trường hợp như ở trường tôi thì sẽ xác định như thế nào để chọn giáo viên được nâng lương trước thời hạn? – Dương Văn Nghị (duongnghi***@gmail.com).

* Trả lời:

Trường như bạn viết trong thư, thì cần dựa vào các tiêu chí về thành tích để được xét nâng bậc lương trước thời hạn cho các giáo viên. Bạn cần nghiên cứu kỹ Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ “ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động”.

Trong đó có Điểm đ Khoản 1 Điều 3 - hướng dẫn cách xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc như sau:

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

- Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

  • Trương Thừa Định - 23:31 30-06-2018

    Năm học 2015-2016, 2016-2017 , tôi đều đạt danh hiệu CSTĐCCS và đc chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Vậy tôi có đc nâng lương trước thời hạn hay k? Ngày 01/06/2019 tôi nâng lên bậc 4 (3,03) theo quy định tôi có đc nâng trước thời hạn hay k? Năm học 2017- 2018, tôi đc đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xem thêm