rssheader

02/12/2020

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020

09/07/2020, 09:10 GMT+07 | Kết nối
Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật thi đua, khen thưởng, Bộ GD&ĐT tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với NGƯT Đỗ Thị Lan – Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhà nhân năm 2020 trên Báo GD&TĐ trên Báo Giáo dục và Thời đại và các phương tiện truyền thông của Bộ.

Theo đó, tại khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định chung về thủ tục, hồ sơ, theo đó "Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình…).

Căn cứ quy định trên, trước khi trình Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương các loại, Vụ Thi đua – Khen thưởng công bố danh sách ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhà nhân năm 2020 đăng tải trên Báo giáo dục và Thời đại để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 06 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 17 tháng 7 năm 2020.

Văn bản tổng hợp ý kiến phản hồi gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 18 tháng 7 năm 2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm