rssheader

20/10/2020

Bảo đảm chăm sóc y tế cho học sinh trong trường học

Hải Bình - 08/11/2019, 05:19 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Việc ký hợp đồng với trạm xá phường, xã hoặc cơ sở chữa bệnh, khám bệnh từ hình thức phòng khám đa khoa trở lên như quy định của pháp luật là không thực hiện được vì các đơn vị này không thể bố trí nhân lực trực thường xuyên tại trường.

Tuy nhiên, theo Thông tư liên lịch số 13/2016/TTLT-BGD-BYT và Nghị định số 146/2018/NĐCP, Bảo hiểm xã hội chỉ thực hiện việc trích chuyển kinh phí 5% chăm sóc sức khỏe ban đầu khi đủ điều kiện phải là biên chế nhân viên y tế hoặc ký hợp đồng với trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở chữa bệnh, khám bệnh từ hình thức phòng khám đa khoa trở lên. Do đó, các trường gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện các quy định về y tế học đường đảm bảo quyền lợi của HS. Đề nghị Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế quan tâm, xem xét.

Về vị trí việc làm và biên chế nhân viên y tế trường học, Bộ GD&ĐT cho biết: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, căn cứ vào khối lượng công việc thực tế của nhiệm vụ kế toán, văn thư, y tế và thủ quỹ, các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ đều phải thực hiện kiêm nhiệm. Các đơn vị xây dựng đề án vị trí việc làm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 12/6/2017, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục (GD) phổ thông công lập, nhân viên làm công tác văn thư; kế toán; y tế việc giao biên chế cho các cơ sở GD (trong đó có biên chế nhân viên y tế trường học) và hướng dẫn ký hợp đồng giữa cơ sở GD với trạm y tế xã để thực hiện nhiệm vụ y tế trường học thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố.

Về trình độ chuyên môn của nhân viên y tế trường học: Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định: Nhân viên y tế trường học phải có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên. Căn cứ điều kiện thực tiễn tại địa phương, các trường học bố trí nhân viên y tế trường học đáp ứng quy định tại điểm này hoặc ký hợp đồng với trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ hình thức phòng khám đa khoa trở lên để chăm sóc sức khỏe HS.

Căn cứ các quy định trên, Bộ GD&ĐT đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiểm tra, giám sát và có ý kiến với UBND tỉnh Nghệ An thực hiện đúng các quy định hiện hành để bảo đảm việc chăm sóc y tế cho HS.

Để kịp thời khắc phục khó khăn, tăng cường công tác y tế trường học, Bộ GD&ĐT sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xây dựng Đề án đổi mới công tác y tế trường học trong các cơ sở GD mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm