#hướng nghiệp chạm tương lai

8 kết quả phù hợp

Em Lê Kim Quyên, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Trường CĐ Cần Thơ) trong giờ học cùng các bạn.

Học sinh mạnh dạn chọn học nghề

GD&TĐ - Xu hướng chọn học ở các trường nghề được học sinh quan tâm hơn và thực tế hơn khi xác định học nghề để lập nghiệp.